Apie mus

Ukmergės bitininkų draugija

Ukmergės bitininkų draugija įkurta 1927m gegužės mėn. 22 d. Draugijos valdyba sudaryta iš
pirmininko – dailininko Kulviečio, pavaduotojo – kunigo Deveikio, sekretoriaus – bitininkų instruktoriaus
Daniūno, iždininko – agronomo Jasevičiaus ir nario – ūkininko Gruodžio. Deja, antrasis pasaulinis karas ir
pasikeitusi santvarka nutraukė draugijos veiklą. Draugija atkurta 1961 m. Pirmininkai : E.Kovalenko
( 1961-1964 m. ), Aloyzas Šukys ( 1964-1968 m. ), Kondratas ( 1968-1969 m. ) , Kazys Ašembergas ( 1980-
2013 m. ) Nuo 2013 m. draugijai vadovauja Linas Kazėnas iki šiol. Draugija turi 85 narius, kurie prižiūri
3276 bičių šeimas.
Draugijos tikslai : padėti bitininkams įsigyti bičių vaistus, organizuoti paskaitas, seminarus,
keliones į kaimyninių rajonų bitynus.
Draugija turi tradicinę šventę – Liepos 6 d. – Karaliaus Mindaugo karūnavimo paminėjimas.
Draugijos nariai organizuoja šventes, jubiliejus, dalyvauja įvairiuose renginiuose : Rajono bei
Lietuvos bitininkų šventėse, parodose, kur 2016 m. laimėjo Agro Balt aukso medalį, taip pat tradicinėse
mugėse. Nei viena bitininkų šventė nebuvo praleista. 2000 m rugpjūčio mėn. 5 d. Vilniaus raj.
Buivydiškėse Lietuvos bitininkų šventės metu jaunųjų bitininkų sportininkų varžybose draugijos atstovai
laimėjo antrą vietą virvės traukime. 2008 m. rugpjūčio mėn 2 d. Švenčionyse per Lietuvos bitininkų
šventę tarptautinėse profesinio meistriškumo varžytuvėse 3 vietą laimėjo draugijos komanda.
Draugija 2011 m liepos mėn. 14 d. paminėjo 50 metų jubiliejų. Ta proga Ukmergės ligoninės
skvere surengtas bitininkų ir visuomenės susitikimas. Jo metu buvo atidengta skulptoriaus Rimanto
Zinkevičiaus išdrožta skulptūra „ Protėvių dvasia sveikai gyventi liepia“ . Iškilmingoje aplinkoje buvo
apdovanoti bitininkystei nusipelnę asmenys.
2019 m . draugija priėmė iššūkį organizuoti 34 Lietuvos bitininkų šventę 2020 m. Tačiau
pandemija pakoregavo mūsų planus.
Todėl visus kviečiame 2022 m. liepos mėn. 30-31 d. į Ukmergės raj Taujėnų seniūniją,
Užulenio km, Antano Smetonos dvaro sodybą, kurioje įvyks 34 tradicinė Lietuvos bitininkų šventė.